Voor dit jaar is het concept dat vorig jaar is ingezet, verder uitgewerkt. De agenda als leidend voor de vormgeving is gedetailleerder uitgewerkt en het reizen is toegevoegd.
De overgang van leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs wordt door ons vooral ook gezien als het begin van een nieuwe en enerverende reis op weg naar een volwaardige plek in de maatschappij.
Of, zoals de school het formuleert: “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik”. Om daarop een eerste antwoord te krijgen zijn alle brochures voorzien van een spiegeltje.

De fotografie was ook dit jaar weer in handen van Frits Falkenhagen.

opus heeft gezorgd voor:
Concept, ontwerp en begeleiding

in opdracht van:
Centrale directie en PR-commissie Scholengroep Leonardo da Vinci