Communicatie van school naar ouders is van een andere orde dan van school naar leerlingen. Ouders willen toch vooral van ‘de hoed en de rand’ en ‘het naadje van de kous’ weten; hoe, wat en waarom.
Daarom is er naast een brochure voor leerlingen ook een aparte brochure voor ouders.

opus heeft gezorgd voor:
Ontwerp, communicatie en begeleiding

in opdracht van:
Centrale directie en PR-commissie Scholengroep Leonardo da Vinci, Leiden