In opdracht van de Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL) ontwierp OPUS een nieuw logo met bijbehorende huisstijl. SKOL bestaat uit tien basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs (De Wissel) en een brede scholengemeenschap (Bonaventura College).
Het logo is een verbeelding van de omtrek van de Leidse singels waar binnen én buiten de kloeke SKOL-letters zijn geplaatst. Tot de van oudsher Leidse stichting behoren immers ook scholen van buiten Leiden. Maar dat deze katholieke stichting haar basis heeft in Leiden is duidelijk te zien aan het licht van de “katholieke k” dat schijnt binnen de singels.
De katholieke signatuur van de stichting laat geen ruimte voor een andere kleurkeuze vinden wij van OPUS.

opus heeft gezorgd voor:
ontwerp, communicatie en begeleiding

in opdracht van:
Stichting Katholiek Onderwijs Leiden