Sinds jaren maakt OPUS de documentatie van en voor De Thermiek, school voor kinderen met een motorische of meervoudige beperking, in Leiden.
Het jaarverslag kent elk jaar een speciaal thema. Dit jaar was dat sport en spel.

opus heeft gezorgd voor:
‘look & feel’ Mytylschool De Thermiek

in opdracht van:
Mytylschool De Thermiek, Leiden